Skip to main content

Dynamics 365 Sales

Har du et opdateret overblik over din salgspipeline? Hvilke salgsindsatser giver det største afkast? Følger din salgsstyrke jeres salgsprocess? Det kan være svært at bevare overblikket, uden det rigtige værktøj i en salgsafdeling. Her kan vi som IT-konsulenter hjælpe dig med at implementere Dynamics 365 Sales.

Dynamics 365 Sales er Microsofts CRM-system til salgsstyrken, der hjælper med at skabe stærke relationer til jeres kunder, samt at udføre handlinger, der er baseret på kundeindsigt, i en strømlinet salgsproces, fra kundeemne til salg. 

D365 Sales kan anvendes på tværs af alle typer af forretningsområder. Det er stor fleksibilitet i mulighederne for konfiguration, for også at kunne opfylde kravene til dit forretningsområde.

Sales er en del af D365 CE-universet, som også indeholder Field Service, Customer Insights Jouneys og Customer Service og uanset hvad du står og mangler i din forretning, kan vi hos Donkey Power hjælpe dig.

 

 

Overblik over funktionerne i Dynamics 365 Sales

Hvis I ønsker muligheden for at følge jeres kunder på nært hold og dermed skabe et tæt forhold til jeres kunder, er D365 Sales det optimale værktøj at basere sig på.

Dashboards og diagrammer

Giver en unik visuel forretningsindsigt.

360°-kundeoverblik

Giver detaljeret indsigt i kunderelationen. Herunder mulighed for indsigt i økonomiske nøgletal og købsadfærd.

Forretningsprocesforløbet

Sales understøtter salgsprocessen fra registrering af lead/kundeemne og gennem alle processer, der er behov for at gennemarbejde, inden et salg er en realitet.

Aktiviteter i salgsprocessen

Du har mulighed for at have alle dokumenter, præsentationer, mails etc. samlet ét sted. “Aktivitetslinjen” følger med gennem hele processen og giver dig let adgang til alt, hvad du har behov for.

Dokumentskabeloner

Sikrer at dine kunder kan modtage Word- eller Excel-filer, der er tilpasset med firmalogo og den opsætning I ønsker. Tilpasningen af skabeloner kan foretages af brugeren selv.

Eksempel på standard dashboard.

Eksempler på anvendelse af diagrammer

    • Salgspipeline
    • Salgsmuligheder
    • KPI’er
    • Status på kundeemner
    • Omsætningstal

Dashboards giver overblik og kan være omdrejningspunkt for både de data, der er tilgængelige og visualiserede opgaver. Der er et utal af måder, hvorpå dashboards kan opsættes. Det hjælper din forretning med at blive mere datadrevet.

Hvis I bruger Power BI, kan Power BI-dashboards indlejres i CRM, så I kan se data fra mange kilder samlet i CRM.

 

 

Salgsprocessen

Dynamics 365 Sales understøtter hele salgsprocessen. Hvert trin i processen kræver opmærksomhed og opfølgning. Sales er et stærkt værktøj til at gennemføre alle processer på bedste vis.

Overordnede processer fra lead/kundeemne til afsluttet salg.

Salgsprocessen er umiddelbart meget enkel. Det er muligt at justere løsningen, så den passer lige præcis til jeres forretning, uanset kompleksitet.
Donkey Power kan hjælpe jer med at sammensætte den rigtige Dynamics 365-løsning til jeres forretning. Vi har stor erfaring i at gennemskue og analysere behovene i både små og store virksomheder. Indsigten i at kunne ramme de rigtige behov er lige så væsentligt som selve løsningen. Ingen bliver glade af at investere i en kompleks løsning, man slet ikke har behov for. Tværtimod kan det medføre, at det bliver så uigennemskueligt, at det bliver en tidsrøver fremfor en hjælp i det daglige arbejde.

 

Standard “low-code no-code”

I Donkey Power arbejder vi rigtig meget med Sales. For de fleste af vores kunder er Sales en del af deres Dynamics 365 (CE)-installation. Vi rådgiver og hjælper med, at du som kunde får mest muligt ud af standard Dynamics 365 CRM-applikationerne.
For os er det en målsætning at anvende systemerne, som de er standard fra Microsoft. Der er naturligvis også mulighed for, at vi foretager yderligere udvikling, hvis det ønskes fra kundernes side.

Men den optimale løsning er at anvende applikationerne så tæt på standard som muligt.
Det er sagt med reference til “Low-code no-code-platforme”, der har vundet stor indpas både hos kunder og os som software-leverandører. Det er effektivt, økonomisk og meget mere gennemsigtigt for alle.

Få et overblik over hvor langt man kan komme med Dynamics 365 Sales.
Der kommer løbende opdateringer fra Microsoft og nye spændende funktioner tilføjes.

 

Copilot for Sales

Copilot for Sales er en avanceret AI-drevet salgsassistent, der er udviklet til sælgere for at strømline deres arbejdsprocesser, så de kan arbejde mere effektivt og skabe personligt salgsindhold. Copilot for Sales forbinder indsigter fra sælgernes CRM-platform til de Microsoft 365-værktøjer, som de bruger til dagligt, f.eks. Outlook, Teams og Word.

 

Copilot for Sales i Outlook

Copilot for Sales integrerer ind i Outlook og hjælper dig gennem AI-genereret indhold med at med at besvare e-mails hurtigt og præcist. Copilot for Sales kan også give dig et resumé af lange mailkorrespondancer, som du kan gemme direkte ned i tidslinjen i CRM. Copilot kan hjælpe med at opsummere et salgsmøde ud fra en analyse af dit indhold i mødenoter, e-mails og kalenderbegivenheder. Se eksempel nedenfor, hvor Copilot for Sales opstiller vigtige mailoplysninger og information om den tilknyttede salgsmulighed fra CRM.

 

Copilot for Sales i Teams 

Desuden er Copilot for Sales også integreret i Teams, som giver mulighed for at opsummere salgsmøder og få indsigtsfulde informationer. Funktionerne er også tilgængelige til dansk tale. Eksemplet nedenfor viser et møde, som er transskriberet med Copilot for Sales, hvor den fanger de vigtigste elementer fra mødet samt relevante opfølgninger, der tillader at oprette opgaven direkte i Dynamics 365.

 

Copilot for Sales i Dynamics 365 Sales 

Copilot er naturligvis også direkte tilgængelig fra Dynamics 365 Sales, hvor Copilot fungerer som en assistent til det daglige salgsarbejde, der bl.a. kan give en overskuelig indsigt og overblik af leads og salgsmuligheder, som vist nedenfor.

 

Hvorfor vælge Copilot for Sales? 

Implementeringen af Copilot for Sales i din virksomhed betyder ikke kun, at din virksomhed får en teknologisk opgradering, men også en strategisk fordel. Med Copilot får dit salgsteam de værktøjer, de har brug for til at øge produktiviteten, forbedre kundeoplevelsen og opnå bedre salgsresultater. Copilot for Sales er designet intuitivt, så det er let at integrere uden behov for særlige tekniske kompetencer.

Med Copilot for Sales er dine sælgere rustet til succes på det nuværende konkurrenceprægede marked. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan Copilot for Sales kan hjælpe den enkelte og jeres organisation som helhed med at effektivisere det daglige arbejde. Hos Donkey Power er vi som IT-konsulenter dedikerede til altid at levere de bedste løsninger til vores kunder.

 

Relevante kundecases 

Læs mere om hvordan Dynamic 365 Sales har optimeret vores kunders arbejdsgange:

Kundecase: FuelTech

Kundecase: furnipart

Kundecase: DBI Plastics