Skip to main content

Dynamics 365 Sales

Har du et opdateret overblik over din salgspipeline? Hvilke salgsindsatser giver det største afkast? Følger din salgsstyrke jeres salgsprocess? Det kan være svært at bevare overblikket, uden det rigtige værktøj i en salgsafdeling. Her kan Dynamics 365 Sales hjælpe dig.

Dynamics 365 Sales er Microsofts CRM-system til salgsstyrken, der hjælper med at skabe stærke relationer til jeres kunder, samt at udføre handlinger, der er baseret på kundeindsigt, i en strømlinet salgsproces, fra kundeemne til salg. 

Dynamics 365 Sales kan anvendes på tværs af alle typer af forretningsområder. Det er stor fleksibilitet i mulighederne for konfiguration, for også at kunne opfylde kravene til dit forretningsområde.

 

Overblik over funktionerne i Dynamics 365 Sales

Hvis I ønsker muligheden for at følge jeres kunder på nært hold og dermed skabe et tæt forhold til jeres kunder, så er Dynamics 365 Sales det optimale værktøj at basere sig på.

Dashboards og diagrammer

Giver en unik visuel forretningsindsigt.

360°-kundeoverblik

Giver detaljeret indsigt i kunderelationen. Herunder mulighed for indsigt i økonomiske nøgletal og købsadfærd.

Forretningsprocesforløbet

Sales understøtter salgsprocessen fra registrering af lead/kundeemne og gennem alle processer, der er behov for at gennemarbejde, inden et salg er en realitet.

Aktiviteter i salgsprocessen

Du har mulighed for at have alle dokumenter, præsentationer, mails etc. samlet ét sted. “Aktivitetslinjen” følger med gennem hele processen og giver dig let adgang til alt, hvad du har behov for.

Dokumentskabeloner

Sikrer at dine kunder kan modtage Word- eller Excel-filer, der er tilpasset med firmalogo og den opsætning I ønsker. Tilpasningen af skabeloner kan foretages af brugeren selv.

 

Eksempel på standard dashboard.

Eksempler på anvendelse af diagrammer

    • Salgspipeline
    • Salgsmuligheder
    • KPI’er
    • Status på kundeemner
    • Omsætningstal

Dashboards giver overblik og kan være omdrejningspunkt for både de data, der er tilgængelige og visualiserede opgaver. Der er et utal af måder, hvorpå dashboards kan opsættes. Det hjælper din forretning med at blive mere datadrevet.

Hvis I bruger Power BI, kan Power BI-dashboards indlejres i CRM, så I kan se data fra mange kilder samlet i CRM.

Læs mere om Power BI her.

 

Salgsprocessen

Dynamics 365 Sales understøtter hele salgsprocessen. Hvert trin i processen kræver opmærksomhed og opfølgning. Sales er et stærkt værktøj til at gennemføre alle processer på bedste vis.

 

Overordnede processer fra lead/kundeemne til afsluttet salg.

Salgsprocessen er umiddelbart meget enkel. Det er muligt at justere løsningen, så den passer lige præcis til jeres forretning, uanset kompleksitet.
Donkey Power kan hjælpe jer med at sammensætte den rigtige Dynamics 365-løsning til jeres forretning. Vi har stor erfaring i at gennemskue og analysere behovene i både små og store virksomheder. Indsigten i at kunne ramme de rigtige behov er lige så væsentligt som selve løsningen. Ingen bliver glade af at investere i en kompleks løsning, man slet ikke har behov for. Tværtimod kan det medføre, at det bliver så uigennemskueligt, at det bliver en tidsrøver fremfor en hjælp i det daglige arbejde.

 

Standard “low-code no-code”

I Donkey Power arbejder vi rigtig meget med Sales. For de fleste af vores kunder er Sales en del af deres Dynamics 365 (CE)-installation. Vi rådgiver og hjælper med, at du som kunde får mest muligt ud af standard Dynamics 365 CRM-applikationerne.
For os er det en målsætning at anvende systemerne, som de er standard fra Microsoft. Der er naturligvis også mulighed for, at vi foretager yderligere udvikling, hvis det ønskes fra kundernes side.

Men den optimale løsning er at anvende applikationerne så tæt på standard som muligt.
Det er sagt med reference til “Low-code no-code-platforme”, der har vundet stor indpas både hos kunder og os som software-leverandører. Det er effektivt, økonomisk og meget mere gennemsigtigt for alle.

Få et overblik over hvor langt man kan komme med Dynamics 365 Sales her.
Der kommer løbende opdateringer fra Microsoft og nye spændende funktioner tilføjes.

 

Relevante kundecases 

Læs mere om hvordan Dynamic 365 Sales har optimeret vores kunders arbejdsgange:

Kundecase: FuelTech

Kundecase: furnipart

Kundecase: DBI Plastics