Skip to main content

Dynamics 365 Field Service

Dynamics 365 Field Service  er en del af Dynamics 365 Customer Engagement (CE), der understøtter og optimerer arbejdsgangen for jeres medarbejdere i marken.

Det kunne være serviceteknikere, der servicerer maskiner/anlæg, eller dyrlæger, fotografer, elektrikere etc. I princippet kan alle, der besøger kunder med formålet at udføre planlagte opgaver, hvor fastlagte forretningsprocesser skal overholdes og gennemføres, have gavn af at bruge Field Service.

I Field Service tilbydes en lang række funktioner til understøttelse og optimering af de opgaver, der er forbundet med et servicebesøg.

Ressourcestyring – mennesker: 

 • Planlægning af besøg hos kunderne.
 • Find den rigtige ressource til den specifikke opgave. På baggrund af registrerede stamdata, såsom færdigheder, præferencer, arbejdstider, mv. findes den rigtige medarbejder til opgaven.
 • Undgå spild af tid og ressourcer med det intuitive og agile planlægningsværktøj-
  “Universal Resource Scheduling” der skaber overblik og giver realtidsmulighed for planlægningsfleksibilitet.
 • Ruteplanlægning. Ruter planlægges ligeledes ud fra en optimeringsvinkel med god understøttelse for teknikerne i form af indbygget navigation via kort i mobil-appen.

Ressourcestyring – aktiver:

 • Hold styr på kundernes ressourcer, eksempelvis maskiner og anlæg.
 • Maskiner og anlæg, der er ejet/lejet/leaset af kunden.
 • Placering af kundens maskiner eller anlæg.
 • Service Level Agreement (SLA) styring.
 • Proaktiv planlægning af servicebesøg.
 • Kunder kan selv foretage planlægning af servicebesøg.
 • Overvågning via Internet of Things (IOT).

 

Arbejdsordrer

Field Service hjælper jer med at optimere kundeoplevelsen og medarbejdernes tid via opgavestyringen og planlægningsværktøjet. Opgaver styres i form af en arbejdsordre, der planlægges manuelt eller automatisk i et planlægningsboard.

 

Arbejdsordrens proces

 

Processen for håndtering af en arbejdsordre

Oprettelse af en arbejdsordre: En arbejdsordre oprettes ud fra en sag, en salgsmulighed eller en fast serviceaftale med en kunde. Arbejdsordren kan indeholde en mængde af informationer, der anvendes af den medarbejder, der planlægger; personen der skal udføre opgaven; og til godkenderen af faktureringen.

Planlæg: Arbejdsordren tildeles en medarbejder med den rette profil til opgaven. Derudover en kombination af ledig tid og optimering af transporttid. Field Service tillader flere niveauer af automatisering af denne proces.

Overdragelse: Arbejdsordren tildeles medarbejderen, der planlægger evt. udstyr eller produkter, der skal medtages på besøget hos kunden.

Service: Derefter udføres arbejdsordren, og arbejdsordren færdiggøres idet servicemedarbejderen angiver følgende på den mobile klient:

 • Hvilke produkter er forbrugt.
 • Hvor meget tid er anvendt.
 • Hvilke opgaver er udført.

Gennemsyn/godkendelse: Derefter gennemses og godkendes arbejdsordren af rette vedkommende.

Faktura-og lagerreguleringer: Lagerreguleringer foretages, og der oprettes en faktura til kunden.

Arbejdsordren indeholder en ”tidslinje”, hvor kommunikation, noter og filer opsamles og skaber et hurtigt overblik.

Field Service app har et simpelt og intuitivt interface, der fungerer på smartphone, iPad og PC med mulighed for offline adgang. Appen kan konfigureres præcis til de behov, I har i jeres forretning og giver ubesværet medarbejderen i marken adgang til relevante oplysninger.

 

Gevinster ved Field Service

Optimering af service overfor jeres kunder, fordi I har omfattende viden om kundens færden og behov.

1

Optimering af tid via planlægning, som giver flere besøg pr. dag.

2

Forebyg med servicebesøg, inden skaden sker. Giver tilfredse kunder.

3

Hurtig reaktionstid ved nedbrud. Da planlægningsværktøjet hjælper med at finde en ressource i nærheden, der kan træde til.

4

Overblik og optimering af planlægningsfunktionen.

5

 

 

Donkey Power-teamet har ekspertise og erfaring indenfor ”Dynamics 365 Field Service” behovsanalyse, implementering og drift.

 

Relevante kundecases

Vi har i Donkey Power gennemført Field Service projekter hos flere kunder. Hos BKI Foods har vi hjulpet med at understøtte deres serviceafdeling, vha. af Dynamics 365 Field Service.

BKI Foods’ serviceafdeling har været på en markant vækstrejse. Antallet af kørerende serviceteknikere er mere end tredoblet. Samme situation gør sig gældende for afdelingens Backoffice. Her sidder planlæggere og koordinatorer og skal holde styr på kunder, maskiner og planlægning af teknikerbesøg.

Der var stort behov for et værktøj til understøttelse af både Backoffice og Field Service arbejdet.

I dag foregår alt styring af servicebesøg og maskinopsætninger på kaffemaskiner og bryganlæg via Field Service.

Vi hjælper fortsat BKI Foods med udvikling og optimering af Field Service. Herunder integration til Microsoft Dynamics NAV, hvorfra der foretages lagerstyring og fakturering.

 

Kundecase: BKI