Skip to main content

Microsoft udgiver opdateringer til Power Platformen og Dynamics 365. I dette indlæg bliver der sat fokus på de nye funktioner i Power Platformen, som bliver frigivet i ”2023 Release Wave 2”


Læs også vores andre indlæg om Release Wave 2 2023: Customer Service, Field Service, Sales og Marketing.


Power Apps

Nyt look i topmenuen

Der bliver mulighed for at aktivere “The new look” i topmenuen. Vær opmærksom på, at dette stadig er i preview. Det nye udseende blev introduceret i sidste Release Wave, og nu kan I tage det i brug. Knappen er synlig for systemadministratorer og systemtilpassere.

Bemærk: Hvis funktionen aktiveres, vises det nye layout for alle brugere på den pågældende app.

Læs mere her.

Power Pages

Overblik over sikkerhed og risiko

Der er to nye dashboards tilgængelige for serviceadministratorer. Sikkerhedsoversigten vil give administratorer de nødvendige oplysninger til at revidere og analysere deres hjemmesider, ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv.

Læs mere om de to nye dashboards her.

Power Automate

Lettere administration af abandoned cloud flows

Lettere administration af abandoned cloud flows viser oplysninger omkring seneste ejer, seneste kørsel og masseoverdragelse til ny ejer. Tidligere har det ikke været muligt at se, hvornår et flow sidst er kørt, og man skulle overdrage flows til ny ejer enkeltvis – det er nu ændret.

Læs mere her.

Længere Power Automate sessioner

Power Automate-sessioner kan nu køre i mere end 30 dage. Bemærk dog, at funktionen kun er i preview, og vi derfor ikke anbefaler, at den benyttes i driftssammenhæng. Det åbner dog op for flere spændende muligheder, hvor vi tidligere har været begrænset af sessionslængden.

Læs mere her.

Dataverse

Konvertering af Legacy-connectors

Alle eksisterende legacy-connectors i Power Automate og Azure Logic Apps konverteres til “dataverse”-connector. Disse connectores har haft den fordel, at de har kunnet overføre data på tværs af miljøer, men nu lukkes der for denne mulighed. Hvis der benyttes Legacy-connectors i jeres løsning, bør I teste denne konvertering grundigt. Læs mere her.

Low-code-plugins med Power FX

Der kommer mulighed for at implementere low-code-plugins via Power FX med understøttelse af realtidsafvikling. Dette kan potentielt erstatte realtidsworkflows og giver mulighed for at samle applikationslogik afkoblet canvas-apps. Læs mere om low-code-plugins her.

Flere typer i formular kolonner

Fremover omfatter formularkolonner typerne valuta, dato og tidspunkt med brugerens tidszone, valg og decimal med præcision. Læs mere her.

Styrket validering af data

Fremad styrkes datavalideringen i systemet, først og fremmest for e-mails. Læs mere her.

Flere relationer til en aktivitet

En aktivitet som mail eller aftale kan nu tilknyttes flere “angående” rækker som f.eks. firma, kontaktperson, salgsmulighed eller projekt. I første omgang bliver det kun tilgængeligt i Public Preview, men funktionen forventes frigivet på et senere tidspunkt – spændende. Læs mere her.