Skip to main content

Dette blogindlæg er målrettet meget tekniske brugere, der ønsker at skifte ejer på segmenter i Dynamics 365 Customer Insights. Dette er relevant, hvis du f.eks. har en Customer Insights Journeys-installation med segmenter, der er opdelt i afdelinger med begrænset adgang, og du ønsker at overdrage et segment fra en bruger/afdeling til en anden.

Bemærk, at Microsoft ikke selv tilbyder en løsning på dette, og nedenstående er derfor en workaround.

Værktøj

For at løse denne opgave benytter vi XrmToolBox, der er et open-source-værktøj, som er meget brugt i Dynamics 365 CE-branchen. Hvis man ikke allerede har downloadet XrmToolBox, kan det gøres her.

Det er en forudsætning for følgende guide, at du har downloadet dette værktøj, og er forbundet til miljøet.

Tildeling af ejerskab

Der er flere tabeller i spil, når vi arbejder med segmenter i Real-time marketing. Skift af ejer er derfor opdelt i følgende tre trin.

Det er en forudsætning, at den nye bruger har nødvendige licenser og rettigheder i Dynamics 365 Customer Service.

Tildel ejerskab på segmenter

I det følgende arbejder vi med den tabel, der indeholder stamoplysninger.

<fetch>
<entity name=”msdynmkt_segment”>
<attribute name=”msdynmkt_displayname” />
<attribute name=”msdynmkt_segmentid” />
<attribute name=”ownerid” />
<filter>
<condition attribute=”msdynmkt_displayname” operator=”begins-with” value=”xxxxx” />
</filter>
</entity>
</fetch>

 

1. Åbn værktøjet, FetchXML Builder i XrmToolBox.

2. Indsæt ovenstående tekst i fanen ”FetchXML”. (Hvis den ikke bliver vist, kan den aktiveres under menupunktet ”View” -> ”FetchXML”).

3. Tryk ”OK”, så menuen til venstre bliver fyldt ud med data fra segmenterne (Display Name, Segment ID, Ejer og ”Display Name begins with xxx”).

4. Under ”Display Name begins with xxx”, kan du i ”Value”-feltet skrive navnet på det ønskede segment, fx ”aktive kunder”.

5. Tryk på menupunktet ”Execute (F5)”.

Nu udtrækkes en liste med den eller de matchende segmenter.

  1.  Tryk på menupunktet, ”Data Updater”.

Nu åbner et værktøj, der giver mulighed for at opdatere dine segmenter og tildele dem til brugere i systemet.

7. I højre side skiftes til fanen, ”Assign”.

8. Vælg de brugere, som du ønsker at tildele dit/dine segmenter til.

9. Tryk på knappen, ”Assign records”.

Tildel ejerskab på definitioner

Her arbejder vi med definitionen af de kontakter eller kundeemner, som er inkluderet i segmentet. Her gælder samme procedure som ovennævnte.

<fetch>
<entity name=”msdynmkt_segmentdefinition”>
<attribute name=”msdynmkt_segmentdefinitionid” />
<attribute name=”msdynmkt_name” />
<link-entity name=”msdynmkt_segment” from=”msdynmkt_sourcesegmentuid” to=”msdynmkt_segmentdefinitionid” link-type=”inner” alias=”Segment”>
<attribute name=”msdynmkt_displayname” />
<filter>
<condition attribute=”msdynmkt_displayname” operator=”begins-with” value=”xxxxx” />
</filter>
</link-entity>
</entity>
</fetch>

1.Indsæt ovenstående tekst i fanen, ”FetchXML”. (Hvis den ikke bliver vist, kan den aktiveres under menupunktet ”View” -> ”FetchXML”).

2. Tryk ”OK”, så menuen til venstre bliver fyldt ud med data fra segmenterne (Display Name, Segment ID, Ejer og ”Display Name begins with xxx”).

3. Under ”Display Name begins with xxx”, kan du i ”Value”-feltet skrive navnet på det ønskede segment, fx ”aktive kunder”.

4. Tryk på menupunktet, ”Execute (F5)”.

Nu udtrækkes en liste med den eller de matchende segmenter.

5. Tryk på menupunktet, ”Data Updater”.

Nu åbner et værktøj, der giver mulighed for at opdatere dine segmenter og tildele dem til brugere i systemet.

6. I højre side skiftes til fanen, ”Assign”.

7. Vælg de brugere, som du ønsker at tildele dit/dine segmenter til.

8. Tryk på knappen, ”Assign records”.

 

Tildel executions (statistics)

Som det sidste skal du tildele executions, som indeholder oplysninger om, hvornår segmentet er blevet opdateret og hvordan antallet af medlemmer har udviklet sig.

<fetch>
<entity name=”msdynmkt_segmentexecution”>
<attribute name=”msdynmkt_segmentexecutionid” />
<attribute name=”msdynmkt_name” />
<link-entity name=”msdynmkt_segmentdefinition” from=”msdynmkt_segmentdefinitionid” to=”msdynmkt_segmentdefinitionid” link-type=”inner” alias=”SegmentDef”>
<link-entity name=”msdynmkt_segment” from=”msdynmkt_sourcesegmentuid” to=”msdynmkt_segmentdefinitionid” link-type=”inner” alias=”Segment”>
<attribute name=”msdynmkt_displayname” />
<filter>
<condition attribute=”msdynmkt_displayname” operator=”begins-with” value=”xxxxx” />
</filter>
</link-entity>
</link-entity>
</entity>
</fetch>

 

1. Indsæt ovenstående tekst i fanen ”FetchXML”. (Hvis den ikke bliver vist, kan den aktiveres under menupunktet ”View” -> ”FetchXML”).

2. Tryk ”OK”, så menuen til venstre bliver fyldt ud med data fra segmenterne (Display Name, Segment ID, Ejer og ”Display Name begins with xxx”).

3. Under ”Display Name begins with xxx”, kan du i ”Value”-feltet skrive navnet på det ønskede segment, fx ”aktive kunder”.

4. Tryk på menupunktet, ”Execute (F5)”.

Nu udtrækkes en liste med den eller de matchende segmenter.

5. Tryk på menupunktet, ”Data Updater”.

Nu åbner et værktøj, der giver mulighed for at opdatere dine segmenter og tildele dem til brugere i systemet.

6. I højre side skiftes til fanen, ”Assign”.

7. Vælg de brugere, som du ønsker at tildele dit/dine segmenter til.

 

8. Tryk på knappen, ”Assign records”.

Du har nu gennemført processen og det/de valgte segment(er) er blevet tildelt en ny ejer.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du mere end velkommen til at kontakte os.