Skip to main content

Når data bekæmper hjemløshed: en ny æra i Danmarks sociale ansvar

Skrevet af Lynn Harpøth, d. 1. februar 2024

 

Fundamentet af Danmarks velfærdssamfund bygger på en ambition om at sikre, at ingen borgere står udenfor, især de mest sårbare. Men landet står overfor et vedvarende komplekst problem, som er svær at finde én løsning på: hjemløshed – og de mange mørketal forbundet hermed.

Optællingen af personer i hjemløshed, som udføres hvert andet år i februar af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, senest i 2022, giver kun et øjebliksbillede af tilstanden. Udfordringen ligger i, at disse data er statiske og giver ikke et løbende billede af situationen og behovene, hvilket efterlader beslutningstagere uden klar retning for ressourceallokering og manglende indsigt i akutte målgrupper. Spørgsmålet rejser sig: hvis ikke Danmarks velfærdssystem kan håndtere denne udfordring med den nødvendige aktuelle dataunderstøttelse, hvem kan så?

Ind i denne kamp træder Hjemløsninger, en forening født ud af Louise Marie Pedersens personlige erfaringer og faglige baggrund som antropolog, som har givet hende en unik indsigt i de udfordringer, marginaliserede og udsatte grupper står overfor.

„Jeg har selv stået i skyggen af hjemløshed, vold, og misbrug. Den følelse af afmagt er ikke noget, jeg ønsker for andre,” deler Louise Marie. Hendes ord maler et billede af en dyb forståelse og et brændende ønske om at skabe forandring.

Med en karriere, der spænder over mange år, har Louise Marie viet sit arbejdsliv til at forstå og hjælpe dem på samfundets kant. Hendes specialisering i hjemløshed, der tog sin begyndelse af 2019, har været understøttet af hendes rolle som projektleder på to store hjemløseprojekter finansieret af Socialstyrelsen.

Hjemløsninger er ikke bare en organisation; det er en bevægelse mod at bygge bro mellem mennesker der oplever hjemløshed, kommunale myndigheder og det nyeste inden for teknologi. Målet? At skabe en verden, hvor realtidsdata om hjemløshed ikke bare er tilgængelig, men også anvendelig, så vi kan handle hurtigt og præcist. Organisationen stræber efter ikke blot at adressere de umiddelbare behov, men også at dykke ned i roden af problemet, så løsningerne bliver langsigtede og holistiske.

I dette vigtige arbejde har Hjemløsninger fundet en uvurderlig partner i IT-firmaet Donkey Power. Under Marianne Lilholt og Arthur Newstead, deres visionære direktører, har Donkey Power forpligtet sig til at bruge deres ekspertise inden for datavisualisering og analyse til at kaste lys over hjemløshedens mange ansigter. “Vi kan måske ikke redde verden alene, men vi kan udstyre dem, der kan, med de rette værktøjer,” forklarer Marianne. Ved at anvende Power BI og Dataverse, omsætter Donkey Power komplekse data til klare, handlingsorienterede indsigter.

Denne alliance mellem Hjemløsninger og Donkey Power illustrerer i høj grad, hvordan teknologi og medmenneskelighed kan forenes for at tackle nogle af vores største sociale udfordringer. Det er en påmindelse om, at når vi deler vores styrker og viden, kan vi skabe bæredygtige forandringer.

Dette samarbejde markerer begyndelsen på en ny æra i Danmarks sociale ansvarlighed, hvor beslutninger er drevet af aktuel og præcis viden. Det er et vidnesbyrd om, at den rette kombination af personlig drivkraft og teknologisk innovation kan bane vejen for en fremtid, hvor hjemløshed er et overstået kapitel.

Sammen står Hjemløsninger og Donkey Power i spidsen for en bevægelse, der ikke kun drømmer om en bedre verden, men aktivt arbejder for at realisere den. Ved at bringe data til live, gør de det muligt for os alle at se, forstå, og mest vigtigt, handle på de udfordringer, de hjemløse i Danmark står overfor hver dag.

 

Læs mere om Hjemløsninger her.