Skip to main content

Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) er en landsdækkende ungdomsorganisation, der arbejder for at skabe trygge, stabile og udviklende fællesskaber for unge, der er flygtet til Danmark. DFUNK engagerer frivillige og deltagere – med og uden flugterfaringer – mellem 15-30 år i hele landet og har etableret en række indsatser, som spænder bredt fra lokale aktiviteter, fag-mentorordninger, debattøruddannelser, lektiehjælp og vidensdeling.

DFUNK oplevede nogle udfordringer med deres CRM-system, som var blevet implementeret mange år tidligere, og DFUNK havde derfor et ønske om at få optimeret deres CRM-system, så de bl.a. kunne se et overblik over medlemmer, herunder status på medlemskab og betalinger.

Donkey Power fik derfor fornøjelsen af at afholde et todages hackaton i samarbejde med DFUNK, hvor målet overordnet set var at optimere DFUNK’s medlemshåndtering.

 

Sammenkobling af hjemmeside, Reepay og CRM-system

Donkey Power har hjulpet DFUNK med at sammenkoble deres hjemmeside og CRM-system, så DFUNK’s nye medlemmer, der bliver oprettet på hjemmesiden, automatisk også bliver oprettet i CRM.

Når et medlem opretter sig på hjemmesiden, indtaster medlemmet sine betalingsoplysninger, og disse oplysninger går ind i et system, der hedder Reepay. Før skulle DFUNK manuelt gå ind på medlemslisten og registrere de medlemmer, der havde betalt kontingent hver måned. Denne manuelle registrering er uhensigtsmæssig, da den både er tidskrævende, og samtidig kan der nemt ske tastefejl. Reepay blev derfor koblet sammen med CRM, så betalingerne fra DFUNK’s medlemmer fremadrettet bliver registreret automatisk i CRM.

I CRM-systemet kan DFUNK også se en opdateret liste over antallet af medlemmer, samt oplysninger, såsom alder, på medlemmerne. Førhen var dette oplysninger, som DFUNK havde i et regneark, og det var derfor en tidskrævende opgave at opdatere, og samtidig var der risiko for duplikeringer i medlemsoversigten.

Desuden fik DFUNK lavet en række brugervejledninger til deres system, så der sikres en optimal vidensoverdragelse i tilfælde af udskiftning i medarbejderstaben.

 

Læs DFUNK’s egen beskrivelse her.

Læs mere om DFUNK’s arbejde her.