Skip to main content

Dynamics 365 CE-overblik

Dynamics 365 Customer Engagement (CE) er betegnelsen for det vi b.l.a. tidligere kendte som Dynamics CRM.
I mange salgsorganisationer, er det vores erfaring, at det er betegnelsen CRM, der ofte bliver anvendt, især om “Dynamics 365 Sales”.
“Customer Engagement” er en bredere betegnelse end “Customer Relation Management” hvilket giver god mening, da der er kommet flere applikationer med ind under Dynamics 365 paraplyen.
Disse applikationer favner bredere i forhold til interaktionen med jeres kunder.

Dynamics 365 CE-applikationer

Der er fem hovedapplikationer:

Herudover er der mange tillægsapplikationer, der giver ekstra værdi til ovennævnte. 

Dynamics 365 CE er en fælles platform for al berøring med jeres kunder, der sikrer jeres forretning flere indgange til de samme data. Synergien i de enkelte applikationer opstår i delingen af data på tværs af forretningen. Det totale billede af jeres kunder giver en unik mulighed for den bedste kundeoplevelse.

For at give jeres kunder og forretningens egne medarbejdere, den bedste oplevelse af kundeinteraktion, er det ikke umiddelbart nødvendigt med integrationer til andre systemer. Så længe man er i Dynamics 365 CE applikationerne med den fælles database – Dataverse, så er der fri adgang til data på tværs.

Det betyder dog ikke, at det ikke kan give mening at integrere til andre systemer.

Mulighed for Integrationer til tredjepartssystemer

Det kunne eksempelvis være ønsket om at integrere til et ERP system, både Microsofts egne, f.eks. NAV, Business Central eller Finance & Operations, og ERP systemer fra andre leverandører.
Vi har stærke værktøjer til at understøtte integration til 3. parts systemer.

I Donkey Power er vi også arbejder vi løbende med integrationer og har stor erfaring indenfor området. Det vil vi gerne uddybe her.